Πωλητής / Πωλήτρια για τα καταστήματά μας

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
  • Ηλικίας έως 35 ετών
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού

Προσφέρονται

  • Ικανοποιητικές αποδοχές
  • Bonus
  • Απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης
  • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται αποδοτικά, με υπευθυνότητα έχοντας πάντα διάθεση συνεχούς μάθησης στο ηλεκτρολογικό υλικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο email skrekis@gmail.com ή στο φαξ 2105316675.